ART

تجزیه و تحلیل آثار گرافیکی

 موضوع تجزیه و تحلیل: هفتمین نمایشگاه دوسالانه طراحان گرافیک ایران

 

كادر

 

كادر مهمترين چيز در يك اثر است، كادر: مكان گرافيكي هر كار زنده است. ارتباط مخاطب با اثر هنري است. کادر این پوستر به صورت عمودی است که با مخاطب ارتباط هنری برقرار می سازد.

کادر عمودی حافظه خبري را فعال مي كند. خبر مي دهد ، گرم است. پويا يا فعال است ، صدا ساز است، اجتماعي، شاداب، دعوت به مشاركت.

که در این پوستر مخاطب را به بازدید از نمایشگاه دعوت می کند. تمام ترکیب بندی این پوستر به صورت عمودی است و تقریباً عناصر آن در بالای کادر قرار گرفته اند که به مخاطب حس پرواز و اوج را القا
می کند.

كادر به سه قسمت تقسيم مي شود

 

قسمت بالاي كادر

اکثر بازدید کنندگان این نمایشگاه طراحان گرافیک هستند که در یک تاریخ و زمان مشخص دور هم جمع می شوند و استاد شیوا با قرار دادن این دو فرشته بر روی پوستر روحیه همکاری و انس و دوستی را که با دادن گل به یکدیگر نشان داده است.

معمولاً قسمت بالای کادر تحميل، زورگو، تند و سريع، گرما ، انرژي ، اطلاع رساني سريع، در مخاطب هيجان ايجاد مي كند، حافظه كوتاه مدت را نیز فعال می کند.

 

قسمت مياني كادر

در این قسمت متن موضوع پوستر قرار گرفته است که با نوع ترکیب بندی متنها با قرار دادن گل در قسمتهای مختلف آن می خواسته همان روحیه را به مخاطبان القا کند. و با قرار دادن یک مداد که سمبل ایجاد طرح
می باشد به صورت عمودی در وسط کادر گرم و پویا بودن و مقاومت و ایستایی را بیان می کند.

این قسمت کادر متعادل، نه تحليل گر است نه تسليم مي شود، دموكرات، ساكن، زمان، اراده تصميم، آگاهي.

 

قسمت پايين كادر

در قسمت پایین کادر مکان و زمان به اضافه کاراکترهایی که هر کدام لوگوی خاصی است و نشان دهنده این است که مخاطبان می توانند از هر گروهی (نه فقط طراحان) باشند.

در این قسمت عناصر القا کننده تسليم، ارتباط با روح موضوع ، عناصر اصلي، حافظه طولاني مدت است.

 

خصوصيات مناطق چهارگانة يك كادر:

 

چون ترکیب بندی اصلی پوستر به صورت قرینه است نمی توان عناصر آن را به صورت مناطق چهارگانه تجزیه کرد ولی این خصوصیات را می توان در مورد رنگ سمبلها و کاراکترها بررسی نمود.

در منطقه یک بیشتر از رنگ قرمز استفاده شده که تمام شرارتهاي غير قابل پيش بيني بشري ، عاطفه ، گنگ و پيچيدگي ، گرمي دروني ، صدا سازي ميكند اما صداهاي ناخوشايند ، تحرك ، تاريكي ، هاله از رنگ نارنجي (اين قسمت كادر خصوصيات و اتمسفر رنگ نارنجي را به طور خود به خود نشان مي دهد.) ، جواني ، شادابي ، موضع گيري را القا می کند.

در منطقه دوم بیشتر از رنگ آبی استفاده شده که منطق ، تلالو ، اوج درخشندگي ، اوج گرما ، وضوح بصري ، دقت و بيداري ، به شدت علمي ، نيرومند ، به شدت توجه مخاطب را به خود جلب مي كند ، تاثيرگذاري هاي پيام ، نظم دارد ، طبقه بندي اطلاعات ، حفاظت ، احترام برانگيزترين و با ارزش ترين قسمت كادر است. در منطقه سوم از رنگهای قهوه ای ، نارنجی و آبی استفاده شده که منطقه فراواني ، ساده ترين بخش كادر (هم بصري و هم مفهومي) بركت، طبيعت ، سكوت ، هاله سبز دارد ، خلاقيت ندارد ، ضد پيشتازي ، ساكن و كند است .

 

تقارن:

 

اکثر ترکیب بندیهای این پوستر به صورت متقارن قرار گرفته اند.

در تقارن ، سمت راست ؛ ميل به انتزاع ، احساسات ، آرزو ، تاريكي ، پيچيدگي ، عاطفه را تداعي مي كند.

که استاد شیوا با قرار دادن سمبل فرشته و متن موضوع پوستر این حالات را به خوبی نشان داده است.

همچنین با متقارن کردن کاراکترای سمت راست در قسمت چپ پوستر می توان ميل به ايجاد تماس ، ميل به ارتباط ، منطقي را حس کرد.

کاراکترهای سمت راست، اطمينان و اعتقاد.

تركيب بندي متقارن در كادر ، موضوع را لو مي دهد ، مخاطب نمي تواند به آن فكر كند چون كاملا واضح است.

 

تركيب:

 

مهمترين عامل در شكل گيري اثر تصويري است. وسيله اي براي ذهنيات هنرمند از طريق تصوير، فرم ، فضا و يا شبكه اي از روابط است كه داراي عملكرد است. هدف از تركيب ايجاد نوعي توازن و تعادل ميان اجزاي تشكيل دهندة آن است.

همانطور که گفته شد تمام ترکیب بندی ای پوستر به صورت قرینه می باشد. فرشته بالای کادر و متن اصلی موضوع پوستر به صورت قرینه قرار گرفته اند.

استفاده از تركيب قرينه در تناسب با زمان ايجاد آن است تركيب قرينه معرف زمان ، محيط و ذهني آرام ، متعادل ، موزون و ايستا است . اين نوع تركيب در زمان و جوامعي طرح و طبع شده كه داراي چنين ويژگيهايي بوده است. در زمان معاصر كه ذهن هنرمند مضطرب ، نامتعادل و پوياست تركيب قرينه كمتر از آثار هنرمندان مشاهده مي شود. ولی استاد شیوا در این پوستر آرام بودن و متعادل بودن فکر خودش را در طرح تاثیر گذاشته است.  

قلم وسط پوستر که به صورت عمودی در طرح ترکیب شده است نماد و سمبل خلق اثر می باشد، معرف روحيه اي مثبت و موجب القاي ايستا در قرينه است . حركت عمودي خطوط جلوه اي از اعتماد به نفس و استحكام است. در واقع اين تركيب در هنرهاي تجسمي فضاي جوي و آمرانه به اثر مي بخشد.

در بعضی از قسمتهای ایجاد فونتها از ترکیب دایره ای استفاده شده است مخصوصاً طراحی گلهایی که در دست فرشته ها می باشد به صورت دایره ای است . تركيب دايره ای را  نمادي از آسمان و عالم ملكوت مي دانند، در طبيعت اين شكل سيال و بدون زاويه را به هنگام بهار و زماني كه قطرات درشت باران روي سطح آب مي چكد ؛ در اجتماعات براي استماع بحثي و يا ديدن نمايش خود به خود، شكل دوار به خود مي گيرد. از نظر استحكام و مقاومت اين شكل هندسي فشار يا نيرويي كه بر سطح يك قوس يا دايره فرود مي آيد، متمركز نمي شود بلكه در سطح آن منتشر و پخش مي شود، در معماري قديم، سقف طاق دايره شكل گسترش يافته يك نقطه ايست كه معرف كهكشان، عالم ملكوت، مبين زمان است.

اکثر سطوحی هم که در این طرح استفاده شده به صورت دایره ای می باشد که نمادي از حركت زمان است، حركت جاودانه و چرخش مداوم و مستمر در طبيعت مي باشد، عالم ملكوت، نمادي از جهان معنوي و متعادل، دايره نماد نرمي ، لطافت، سيال بودن، آرامش، و در تمام حالات داراي تعادل است، دايره سمبل حركت و بارزترين نماد خورشيد است، مبين زنانگي و عنصر مونث، نمادي از احساس. رنگ آبي همنشين رنگ دايره است .

خطوط استفاده شده در این طرح به صورت عمودی است که اگر بخواهیم خطوط تصویر را جدا کنیم نماد مداد که در وسط پوستر قرار دارد به صورت عمودی می باشد. خطوط عمودی القا کننده ايستایی، مقاوم، اعتماد به نفس، قدرت، محكم، انرژي، استقامت، حركت به طرف بالا را القا مي كند و كشيدگي به خط حالت خبر رساني دارد، خط عمودي نماد مردانگي است؛ رنگ خط عمودي زرد روشن متمايل به سفيد است.

حالت قرارگیری متن ها در کناره های مداد به صورت خط مایل به عمود می باشد که متحرك، غير ايستا و بدون ثبات هستند و چون مایل به عمود است خصوصیات خط عمودی در آن تقویت می شود. خط مورب از سطح تصوير به عمق فضا در حركت است.

در ایجاد فونتها از خطوط منحنی استفاده شده است ؛ خطوط منحنی،آرام و ملايم مي باشند و آرامش و شادابي را در بيننده به وجود مي آورند.

 

رنگ بندی پوستر

 

رنگها

رنگ، قدرت تعريف دارد و يكي از عواملي است كه به چشم اجازه مي دهد تا به دقت كناره و لبه هاي يك شكل را تشخيص دهد و همچنين مكان يك جسم را مشخص مي كند. اگر جسمي رنگ داشته باشد، مطمئناً سايه اش هم رنگ خواهد داشت بنابراين تاثير يك رنگ مشخص مي تواند اين باشد كه جسم را دورتر از فاصلة حقيقيش نشان دهد.

رنگ در وابستگي بين شكل و سايه، دقت بيشتري به ما مي دهد. شناخت رنگ به عنوان يك عامل تعريف كننده، اولين قدمي است كه طراح مي تواند از رنگ به عنوان يك ابزار طراحي استفاده كند. رنگهاي مشابه به دليل وجه اشتراكي كه در يك رنگ دارند از گونه اي هماهنگي ذاتي برخوردارند. اصول هماهنگي بطوري وسيع مورد بررسي قرار گرفته شده است حاصل اين بررسي ها رنگ را چنين بيان مي كند: هماهنگي در رنگ يعني آفرينش يك تركيب رنگي منظم، سازگار و دلنشين با استفاده درست و بجا از تفاوتهاي رنگ.

به عبارتي ديگر هماهنگي بايد داراي 4 خصوصيت باشد. دلنشيني، سازگاري با موضوع، وحدت تنوع و اين هماهنگي لازمه ايجاد محيطي است كه يك طراح گرافيك محيطي مانند يك شاعر و نويسنده احساسات و تفكرات خود را هم در راستاي اهداف تجاري و هم در جهت نزديكي بيشتر به مفهوم هنر، بيان كند.

رنگ فرشته ها که در بالای تصویر قرار دارند آبی تیره و قرمز است که با هم ترکیب شده اند و رنگهای دیگری را از قبیل نارنجی ،سرمه ای، قهوه ای ایجاد کرده است.

رنگ قرمز براي افزايش فشار خون و سرعت ضربان قلب استفاده ميشود .از نظر تئوری رنگ، رنگ قرمز
بي قراري و تنش عصبي را افزايش ميدهد . رنگ قرمز ملايم طولاني ترين طول موج را داراست. اين رنگ مظهر شدت و زياده روی است که گاهی در جهت مخالف آن است. قرمز رنگ عشق و تنفر و فداكاری و خشونت و خون و آتش است . رنگ قرمز با حافظه گفتاري مرتبط است.

قرمز نارنجي رنگي تاريك ومتراكم است و نمايانگر نيرويي آتشين وحرارت دروني و باطني است.

رنگ قرمـز سمبل حيـات و زندگـي اسـت و بيـان كننـده هيجـان اسـت و عاملي بـراي رشـد و نمـو در حيات است.رنگ قرمز را همواره همرنگ ستاره مريخ مي دانند. علامت جهان متلاطم وجنگ شياطين بوده ونمايانگر شورش وانقلاب است.

رنگ قرمز صداساز و داراي صدايي خوش ، بم و نرم است، با جسم ارتباط دارد (هم روح و هم اعصاب) ، پرقدرت ترين رنگهاست، و اشتياق و هيجان دارد. اين رنگ بيشترين ضربه و شوك را وارد مي كند، زندگي، شيرين، خشك ترين رنگ، خوش بو، حق طلبي، خون، عشق، جنگ، وادار كردن به انديشه، آگاهي، سازندگي را تداعي مي كند و قدرت عضلاني را بالا مي برد.

رنگ قرمز رو به نارنجي: تابشي پرشور از عشق و شروري و شيطاني است.

رنگ قرمز رو به ارغواني: بر عشقي روحاني پاك و آسماني دلالت دارد.

رنگ قرمز روي ارغواني تيره اثري خاموش و آرام دارد.

استاد شیوا در این اثر خود از رنگ قرمز و نارنجی در رنگ آمیزی فرشته ها و قلم وسط پوستر استفاده کرده است که اشتیاق و هیجان و عشق را به نمایش گذاشته است.

رنگ زرد بيانگر فهم و دانايي است و نشان دهنده دانش و معرفت مي باشد، همچنين زرد سمبل آخرت، خورشيد و نور است. رنگ زرد نشان از جمع شدگي و تمركز است ، اما بسيار سخت و مشكل در چشم آناليز ميشود. رنگ زرد يك رنگ حسي و چشم فريب است و استفاده آن در ميزان كم بسيار جذاب و خوش ديد خواهد بود .

زرد تراكمي از سفيدي است.زرد طلايي رنگي است منور با درخششي ملايم و بدون وزن و نامتعادل است.رنگ زرد سمبل آخرت، شگفتي،‌ پادشاهي و سلطنت، نور و خورشيد شناخته شده است. بيانگر روشني و نور است و با فهم و دانايي ارتباط دارد و نشان دانش ومعرفت است.رنگ زرد تيره داراي مفاهيم دروغين، خيانت وحسد و اشتباه و بي اعتمادي وشك است.

طعم رنگ زرد ترش است، مخاطب را دفع مي كند، باعث تقويت هوش عددي مي شود، حركت، پيشرفت، بي خوابي، دانايي، فهم را تداعي ميكند و رنگي سطحي است ، با اعصاب ارتباط دارد و داراي صدايي زير مي باشد.

رنگ زرد روي زمينه نارنجي، ‌نارنجي را روشن تر مي كند و زماني كه با قرمز بنفش تركيب شود به صورت رنگي ناتوان وخونسرد در مي آيد.

رنگ زرد روي قرمز پر سر و صدا بشاش و داراي زرق و برق است.

 رنگ آبي درونگراست و معناي ايمان و روح را در بر دارد، همچنين آبي رنگ آسمان لايتناهي است. آبي آرامش، استواري ، اميد داشتن و دانايي و بخشندگي را عرضه ميدارد. متن هاي آبي رنگ بيشتر در ذهن مردم به ياد ميماند. آبي نظم، پشتكار، تنهايی را نيز القا مي كند.

رنگ سفيد به فضاي كار، وضع خيره كننده اي مي دهد و آبي ايجاد احساس سرما و فاصله مي نمايد.

رنگ آبي:

رنگ آبي خالص فعال بنظر مي آيد و هميشه رو به سردي مي رود. رنگ آبي با اعصاب سرو كار دارد. اشخاصي كه رنگ آبي را ترجيح مي دهند اغلب داراي پوستهاي رنگ باخته و گردش خون آنها ضعيف است و داراي اعصابي قوي و محكم هستند.

رنگ آبي در طبيعت پر قدرت و دوران خود نمايي آن در زمستان است. هميشه سايه دار است و در عين حال اتمسفر شفافي دارد. با تمام والورهايش در طبيعت به چشم مي خورد. تمام جنبه هاي روح را نشان مي دهد. معني ايمان را مي دهد و به فضاي لايتناهي و روح اشاره مي كند. اين رنگ بي طعم است.

وقتي رنگ آبي تاريك مي گردد تنزل و سقوط مي كند و معني وهم و بيم و ترس غم و اندوه و مرگ نيستي را مي دهد.

رنگ آبي نشان دهنده فكري برتر و مافوق طبيعي است و به عالم بالا اشاره دارد. نشان دهنده وفاداري وايمان است.

رنگ نارنجي:

رنگ نارنجي مركب از زرد و قرمز است و داراي درخشش خورشيد است. داراي حد اعلاي گرما است و زماني كه متمايل به قرمز است انرژي فعال است.

اگر رنگ نارنجي را با رنگ سياه تركيب كنيم ماهيتش رو به زوال مي رود و به صورت قهوه اي خاموش مي شود و تركيب آن با سفيد نيز باعث تنزل آن مي شود.

قهوه اي حاصل از نارنجي و سياه با سفيد تبديل به رنگ بژ مي شود كه رنگي بسيار گرم و تابان مي باشد.

رنگ بنفش:

ساختن رنگ بنفش براحتي نيست چون رنگ بنفش همواره يا به قرمزي مي رود يا به آبي متمايل مي شود.

بنفش درتضاد با رنگ زرد است و همانطوركه مي دانيم رنگ زرد نمايانگر هوش و ذكاوت است و در مقابلش رنگ بنفش نمايانگر بي خبري، بي اختياري ظلم و دشواري است و رنگي مرموز و برانگيزاننده است.

رنگ بنفش را اگر درسطوحي وسيع به كار گيريم نشانه ترس و وحشت است. بخصوص اگر مقابل ارغواني باشد.

رنگ بنفش روشن متمايل به آبي نمايانگر دينداري وتدين است. و زماني كه تيره گردد اوهام و خرافات را مي رساند ونهانگاه فاجعه و مصيبت است.

زماني كه روشن است نمايانگر تقدس است.

بنفش سمبل هرج و مرج و مرگ و ستايش و عظمت است و بتفش آبي القا كننده تنهايي است.

بنقش قرمز رنگ نشان عشق الهي و سلطه روحاني است.

بطور كلي تمام رنگهـاي روشن جنبـه هاي مثبت زندگـي را نشـان مي دهند و رنگهاي تيـره سمبـل منفي و گرفتگي است.

به منظور شناختن ارزشهاي رنگي و بيان مفاهيم آنها دو آزمايش زير را انجام مي دهيم اگر دو رنگ مكمل رنگهاي مكمل باشند و با هم تركيب شوند رنگ حاصله بايد داراي خواص و مفاهيم همان دو رنگ باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۱ساعت 13:3  توسط Mehrnaz mohammadi  |